Nybyggnation av ”Särskilt boende”

Armada Kommunfastigheter AB har anlitat EnTek när de bygger ett nytt ”Särskilt boende” på Ljusterö, Åkersberga.

Det är en nybyggnation i ett plan med källare på ca 1000 kvm som kommer rymma tio lägenheter samt personalutrymmen och gemensamhetsytor.

I EnTeks uppdrag ingår att ansvara för samtliga elinstallationer i byggnaden som installation av brandlarm, passagesystem med kodläsare för dörrar samt nätverksinstallationerna. Uppdraget beräknas pågå till vårkanten 2021

29 Sep 2020