EnTek är en av entreprenörerna när Sveriges största ICA Maxi byggs!

När ICA Maxi i Bromma nu bygger en av de största handelsplatserna i Sve-rige kommer EnTek stå för alla elinstallationer som är kopplad till den kli-matneutrala kylanläggningen.

Labkyl som är EnTeks uppdragsgivare installerar en miljövänlig och energi-effektiv kylanläggning som sträcker sig över ICA Maxis 10 000 kvm i tre plan.

För EnTeks del innebär projektet installation av styrsystem, dragning av el till kylmaskiner samt förångarna i totalt nio kylrum och tre frysrum. EnTek ska också dra el och koppla in ca 140 kyl- och frysenheter i butiken.

- Att samarbeta med Labkyl är att samarbeta med Sveriges främsta företag inom klimatneutral och energieffektiv kyla och värme. Vi är stolta över att ha fått deras förtroende, säger Emil Sigsjö, Vd på EnTek.

14 Okt 2020