Stort uppdrag till EnTek

EnTek har fått in sitt största uppdrag hitintills.

Det är Ica Fastigheter som bygger ett nytt automatiserat och robotiserat e-handelslager som kommer bli det modernaste i sitt slag när det står klart 2021. EnTeks beställare är Labkyl som använder sig av den energieffektiva och klimatneutrala DLE-tekniken för att skapa kyla och värme i byggnaden.

I EnTeks uppdrag ingår bl a annat att dra kraft- och styrledningar till kylmaskiner och 55 förångare i det 25 000 kvm stora lagerbyggnaden.

Uppdraget beräknas pågå i sex månader.

07 Okt 2020