Stockholm Exergi satsar på klimatneutral DLE-teknik

Entek har tillsammans med övriga företag inom installation.se (Labkyl, Saltsjö Ventilation, Triclima, Entek och Delta Styr) fått ett samverkansuppdrag av Mälardalen Construction Service när Stockholm Exergi uppför en ny ställverksbyggnad i Värtan, Stockholm.

Stockholm Exergi ska livstidsförlänga Kraftvärmeverk 1 och behöver i samband med detta uppföra en ny byggnad för ställverksutrustning. Byggnaden ska placeras i direkt anslutning till Turbinhall 1.

Enteks uppdrag i den nya byggnaden är att installera ett klimatneutralt och energieffektivt DLE-aggregat på 600 kW som ska föra bort den värme som genereras av ställverksutrustningen. Projekteringen pågår och produktionen startar i oktober. Uppdraget beräknas vara klart våren 2022.

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag som tryggar den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är mer än 800 000 stockholmare samt sjukhus, datahallar och andra privata och offentliga verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet som i sin tur är kopplat till deras värme- och kraftvärmeanläggningar.

04 Okt 2021