Våra tjänster


Elinstallation

Vi utför alla typer av driftsäkra och kostnadseffektiva elinstallationer åt stora som små fastighetsägare, privatpersoner, kontor, bostäder, industrilokaler, livsmedelsbutiker och offentliga byggnader mfl. Får vi möjlighet att komma in tidigt i projektet brukar slutresultatet präglas av hög effektivitet, både tids- som kostnadsmässigt.

Byggentreprenad

Vi bygger nytt samt renoverar och bygger om - både som total- och utförandeentreprenör. I samråd med vår beställare utför vi underhåll, lokalanpassning, om- och tillbyggnad, nybyggnation och generell byggservice. Kontakta oss, goda referenser finns.

Styrteknik

Vi erbjuder komplett installation av all styr- och reglerteknik. I dagens samhälle med en allt mer digitaliserad fastighetsfunktion krävs säkra installationslösningar av allt som hör ihop med automation. Våra tekniker har den behörighet, kompetens och erfarenhet som behövs för att utföra varje uppdrag korrekt.

 


Projektledning

Vi ansvarar och leder olika typer av projekt med koppling till el, teknikinstallation eller byggnation, från mindre uppdrag till större komplexa med helhetsansvar. Med erfarenhet och kunskap inom projekteringsledning, byggledning och installationsledning driver vi projekt med beställarens mål i fokus.

Service

Eftermarknaden med service och utbildning är viktiga områden som måste fungera för dig som kund. Vi har en väl fungerande serviceorganisation och vi överlämnar alltid dokumentation, utbildar användarna och ger tips och råd.

Samordnare installationer

Genom att ingå i företagsgruppen installation.se kan vi erbjuda samordnade installationer inom följande teknikområden kyla, vvs, ventilation, styr och el. En effektiv samordning mellan teknikområdena säkerställer rätt kvalitet och leveranssäkerhet för alla typer av entreprenader.