Entek bygger 40 pooler om året!

Entek har ett långt och lyckat samarbete med Folkpool och har under åren hjälpt dem med åtskilliga bygg- och elinstallationsprojekt. Folkpool etablerades 1968 och erbjuder Sveriges största sortiment av pooler och spabad.

När en privatperson beställer en pool eller spabad från någon av Folkpoolbutikerna i Kungens Kurva eller Järna är det Enteks affärsben Entek Byggservice som oftast står för hela entreprenaden. Entek är en rekommenderad partner till Folkpool och ingår i deras paketlösning. För Enteks del innebär det att de som totalentreprenör tar helhetsansvar för uppdraget och levererar en lösning där allt ingår, från första spadtaget till färdigställd pool med altan och teknikrum samt allt därtill. 

-Många kunder efterfrågar en totalentreprenör som tar ett helhetsgrepp på projektet och det gör Entek. Under pandemin har efterfrågan på pooler och spabad ökat explositionsartat. Entek har haft mycket att göra och klarat av det galant. Det är ett gediget företag med personal som har hög kompetens men också avtalsmässiga villkor och löner. Det är viktigt för oss när vi rekommenderar en entreprenör. Entek levererar kvalitet, säger Peter Siégren, butikschef på Folkpool i Kungens kurva.

-Vår kund är den privatperson som köper av Folkpoolbutiken i Kungens Kurva eller Järna. Kunden erbjuds en paketlösning, från ax till limpa. Redan under vårt första år räknar vi med att komma upp i ett fyrtiotal entreprenader. Vårt affärsben Byggservice har till stor del varit sysselsatta med de uppdragen. För att kunden ska känna sig trygg med oss som entreprenör ligger det mycket planering bakom varje enskilt projekt. Vi är effektiva och vill i alla projekt leverera kvalitet. Kunden ska vara nöjd och trygg med vår insats, säger Michael Andersson, projektledare på Entek AB. 

Kunden ska vara nöjd och trygg med vår insats, säger Michael Andersson, projektledare på Entek AB. 

29 Nov 2021