Installation av miljö-och energieffektiv belysning åt Folkpool

När 4000 kvm lagerbyggnad behövde konvertera de äldre befintliga armaturerna till ny miljövänlig och energieffektiv led-belysning gick uppdraget till EnTek. Installationsarbetet genomfördes problemfritt.

- EnTek genomförde sitt uppdrag i vårt leveranslager på ett mycket bra sätt. Vårt samarbete med dem sträcker sig långt tillbaka i tiden. De är kompetenta och flexibla med hög känsla för service. Trots att de flesta av deras uppdrag genomförs under ordinarie arbetstid stör de aldrig vår verksamhet, säger Mikael Åström, fastighetsansvarig på Folkpool.